Økologisk landbrug

Barsø har ét aktivt landbrug, som drives økologisk.

Bjerggaarden er en mælkeproduktion med 185 økologiske køer, som drives af Helle & Søren Svennesen, der bor på øens Gamle Skole sammen med døtrene Caroline og Frederikke.

“Vi har løbende 3-4  elever, enten i praktik i stalden, udstationeret i udlandet med løn eller på skole.
Dyrenes velfærd og trivsel har høj prioritet”.

I kan følge med i hvad der sker på Bjerggaard Barsø Landbrug ved at klikke her ind på Facebook :

https://www.facebook.com/Bjerggaard-Bars%C3%B8-Landbrug-151766748633726/

Vi er også et besøgslandbrug og stalden står derfor altid åben.
Book et besøg her :

https://skole.lf.dk/book/6000-6999/6200-bjerggaard#.WhAKW1Xia70’’