Om Barsø

Barsø er en af de danske småøer.

Øens omfang er 250 hektar. 7 km i omkreds.

Vi er 15 fastboende. Om sommeren en del flere.

Her er smukt på Barsø. Vi har det hele, synes vi da selv. Strande med sand og strande med sten, høje klinter hvor digesvalerne holder til. Smukke overdrev med ungkreaturer, græsarealer med malkekøer og heste. Levende hegn med et rigt fugleliv og trampestier, der gør det muligt for tobenede at komme opover og nedover øen. Barsø er bakket, et smukt morænelandskab formet af den seneste istid. Her er fantastiske udsigter fra toppen af øens bakker