Ren Ø

Foto: Kaj Verner Sørensen

Vi holder af vores smukke ø, og sætter stor pris på at her ikke ligger affald og flyder. Hvert år samler vi affald på hele øen og langs vandkanten, og glæder os over, at alle gæster og turister er så gode til at tage deres affald med ned til færgelejet, hvor der er affaldsbeholdere.

Akut beredskab

Er uheldet ude

Skulle det ske at en beboer eller en gæst på Barsø får akut brug for hjælp ved tilskadekomst eller alvorlig sygdom, ringer man 1-1-2 som alle andre steder.  Vagtcentralen vurderer om der skal sendes en ambulance eller en helikopter afsted.

Indtil professionel hjælp ankommer, udløser et 1-1-2 opkald samtidig en melding til akuthjælpere på Barsø, som møder op med fornødent førstehjælps udstyr. Vi har 2 hjertestartere på øen. Vi har førstehjælps udstyr på vores lille terrængående brandbil, og den kan komme ud de fleste steder på øen.

Vi er 6 akuthjælpere på Barsø og vi bliver årligt opdateret i førstehjælp af Region Syd.

Beboere på Barsø afholder én gang årligt en brandøvelse sammen med Løjt frivillige brandværn.  I 2015 fik vi vores første brandbil på Barsø.

 

Men bliver branden for stor, er vi nødt til at have assistance fra fastlandet.

Brandøvelse

Økologisk landbrug

Barsø har ét aktivt landbrug, som drives økologisk.

Bjerggaarden er en mælkeproduktion med 185 økologiske køer, som drives af Helle & Søren Svennesen, der bor på øens Gamle Skole sammen med døtrene Caroline og Frederikke.

“Vi har løbende 3-4  elever, enten i praktik i stalden, udstationeret i udlandet med løn eller på skole.
Dyrenes velfærd og trivsel har høj prioritet”.

I kan følge med i hvad der sker på Bjerggaard Barsø Landbrug ved at klikke her ind på Facebook :

https://www.facebook.com/Bjerggaard-Bars%C3%B8-Landbrug-151766748633726/

Vi er også et besøgslandbrug og stalden står derfor altid åben.
Book et besøg her :

https://skole.lf.dk/book/6000-6999/6200-bjerggaard#.WhAKW1Xia70’’